Hakkımda

Hakkımda

Biyografisi

Prof. Dr. Murat Canyiğit 1977 Manisa doğumludur.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiştir.

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır. Eğitimi süresince özellikle girişimsel radyoloji ile ilgilenmiş, bu konuda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe kazanmıştır.

2008 yılında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Girişimsel Radyoloji Ünitesinin kuruluşunda aktif olarak görev almıştır.

2012 yılında Doçent olan Dr. Canyiğit, 2018 yılından itibaren Profesör olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışması ve yayını bulunmaktadır.

Girişimsel radyoloji alanında hem yurt içi hem de yurt dışında eğitimler vermekte ve sunumlar yapmaktadır.

Girişimsel Radyoloji

Günümüzde tüm tıp uygulamalarında hasta için en az zorluk taşıyan, en etkili ve hızlı tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tıptaki bilimsel ve teknolojik inanılmaz ilerlemeler sonucu gelişen Girişimsel Radyoloji bu gereksinimden ortaya çıkmıştır. Girişimsel Radyolojide temel hedef ultrason, anjiografi, MR ya da BT gibi ileri radyolojik görüntüleme yöntemleri aracılığıyla ciltteki küçük bir delikten girerek hastanın iç organlarındaki,beynindeki ya da damarlarındaki hastalığın iyileştirilmesidir.

Girişimsel Radyoloji hekimi yüksek teknolojik görüntüleme araçlarını kullanarak hasta olan vücut bölgesini izlerken aynı anda da gelişmiş özel cihazlar ile hastalıklı alana ulaşır ve tedaviyi hedefe uygular. Bu işlemler ciltteki küçük bir delikten girerek yapıldığı için hasta hızlı bir iyileşme gösterir ve genellikle bir gün içerisinde taburcu olur.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler