Damar Hastalıkları

Damar Hastalıkları

Yürümekle ortaya çıkan bacak ağrısına dikkat...

Yürümekle ortaya çıkan bacak ağrısı atardamar tıkanıklığının bir işareti
olabilir. Bacak ağrısı farklı hastalıkların bir bulgusu olarak karşımıza çıkabilir.
Bel fıtığına bağlı ayağa yayılan ağrı ya da toplardamar yetmezliğine bağlı fazla
ayakta durmakla ortaya çıkan ağrı buna örnek olarak verilebilir ve
atardamardan kaynaklı ağrılar ile karışabilir. Atardamar tıkanıklığına bağlı
ağrının kendine has bir özelliği vardır.
Eğer istirahat halinde bacaklarınızda ağrı yoksa, yürümeye
başladığınızda belli bir mesafede baldırınızda ya da kalçanızda ortaya çıkan
ağrıya bağlı dinlenme ihtiyacı hissediyorsanız ve bu ağrı hep aynı mesafede
ortaya çıkıyorsa muhtemelen bacağa giden atardamarınızın birinde ya da birden
fazlasında tıkanıklık ya da ciddi darlık var demektir. Damar tıkanıklığına bağlı
istirahat halinde de ağrı olabilir ancak bu damar tıkanıklığının çok ilerlediğini
gösterir. Ağrının ortaya çıkmasının sebebi tıkanıklığın daha ilerisindeki kaslara
yeteri kadar oksijenden zengin temiz kanın taşınamamasıdır. İstirahat halinde
kaslara yeten oksijen aktivite ile birlikte kaslarda artan oksijen ihtiyacını
karşılayamamakta ve bu sebeple kaslarda erken yorulma ortaya çıkmaktadır.
Atardamar tıkanıklığının başlıca sebepleri arasında genetik yatkınlığın
yanında sigara kullanımı, şeker hastalığı, spordan uzak yaşam, yüksek kolesterol
ve diyaliz sayılabilir. Bunlara ilaveten damara has hastalıklarda da
atardamarlarda tıkanıklık görülebilir. Eğer bacağa giden atardamarda
tıkanıklığınız varsa mutlaka koroner arterlere yönelik de bir inceleme
gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki atardamar sistemi bir bütündür ve birbirine
benzer yapıdaki atardamarlarda eş zamanlı hastalık oluşumu sıklıkla
görülmektedir.
Atardamar hastalıklarının tespitinde renkli doppler ultrasonografi,
tomografik anjiyografi, ilaçlı manyetik rezonans görüntüleme ve klasik
anjiyografi olarak bilinen DSA görüntüleme yöntemlerinden biri kullanılabilir.
Ancak X-ışını vermemesi, kolay ulaşılabilmesi ve heryerde bulunma olasılığı
daha fazla olduğundan renkli doppler ultrasonografi ile görüntüleme daha fazla tercih edilmektedir. Renkli dopplerde damar tıkanıklık bulguları ortaya konursa
tanın doğrulanması için daha ileri tetkikler yapılabilir.
Atardamar tıkanıklığın tedavisinde cerrahi tedavinin yanında günümüzde
teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte balon, ilaçlı balon, stent, ilaçlı stent,
tıraşlama (aterektomi) gibi yöntemler ile tıkalı ya da dar olan damar
genişletilerek tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılması
gerektiği işlemi yapan hekime ve işlemin hangi atardamara yapılacağına göre
değişkenlik göstermektedir.
Anjiyografik yöntemler olarak adlandırılan bu işlemler girişimsel
radyoloji bölümünde uygulanmaktadır. İşlem sırasında damarı görüntülemek
için boya olarak bilinen opak madde kullanılmaktadır. Verilen bu madde böbrek
yetmezliği olan hastalarda ani böbrek hasarı oluşturma riskinden dolayı dikkatli
kullanılmalıdır. İşlem X-ışını veren anjiyografi cihazları altında
gerçekleştirilmektedir.